De laatste opdracht

Een dwingende stem

Onoplosbare moorden.

Twee vrienden, Ray met een crimineel verleden en Ronny, een geschorste advocaat, beginnen samen een detectivebureau. Er is nog een tweede speurdersduo actief: inspecteur Erik Bosmans en zijn assistent Freddy Uden. De twee duo’s komen met elkaar in contact als de echtgenote van Ray in haar nagelstudeo is vermoord. De politie begint met speurwerk. Talrijke personen worden ondervraagd: klanten van de nagelstudio, maar ook de talrijke familieleden. Het levert allemaal niets op. Geen sporen, geen motieven en sluitende alibi’s. Dan vindt er ook nog eens een tweede moord plaats.

Auteur

Camille Jacobs (1953) is een Vlaamse schrijver van misdaadverhalen. Hij begon pas te schrijven na zijn pensionering. Zijn eerste boek Wraak verscheen in 2019. Jacobs is een zeer productief schrijver, elk jaar verschijnt er een boek. De laatste opdracht is zijn vijfde thriller en zijn zesde De naakte man is recent verschenen.

Deze thriller kent zeker spanning, maar daarnaast is er ook sprake van traagheid. Het boek begint al heel traag met een beschrijving van de omgeving die drie bladzijden in beslag neemt. Daarna volgt nog een lang fragment waar de personages worden voorgesteld. Pas daarna gebeurt er iets: in een gesprek besluiten Ray en Ronny een detectivebureau op te richten. De schrijver zou er goed aan doen wat vaker het rode potlood te gebruiken als hij te veel uitweidt.

Bij het bureau R & R neemt Ray na de moord op zijn partner even afstand van zijn werk en gaat Ronny alleen aan de slag met verscheidene zaken. Hij onderzoekt onder andere een garagebedrijf waar gesjoemeld wordt om de verkoop op peil te houden. Bij andere zaken gaat het om beursactiviteiten en verdachte overnames van firma’s. Ogenschijnlijk hebben de moorden niets te maken met de zaken van R & R. Naarmate het verhaal vordert blijken er steeds meer dwarsverbanden te zijn. Knap hoe de schrijver dit heeft opgebouwd.

Tussen de hoofdstukken staat regelmatig een stukje dat begint met Pssssssttt … Een onbekend personageheeft last van een stemmetje. Heel zijn leven werd hij al beïnvloed door het stemmetje dat zich in zijn schedel had genesteld. De persoon moet gehoorzamen aan de instructies van het stemmetje. De lezer wordt pas aan het eind van het boek geïnformeerd over wie het gaat. Een slim idee van de schrijver. Het verhoogt de spanning.

Jacobs heeft een vlotte schrijfstijl. Opvallend is de soms bijzondere beeldspraak. In het eerste hoofdstuk vergelijkt hij een straat met een trambaan in het midden en aan weerskanten hoge kantoorgebouwen met het Bijbelverhaal van Mozes die de Rode Zee in tweeën doet splijten. Een ander voorbeeld van een originele vergelijking is de volgende zin: Johan verdedigde zich als een duivel in een wijwatervat.

Een wat trage thriller met een goed verhaal.

Camille Jacobs – De laatste opdracht. ISBN 978*94-6437-563-3, 347 pagina’s, € 24. Enschede: Boekengilde 2023.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Detective / Thriller. Bookmark de permalink.