Boekenweek 2019

De 84ste Boekenweek

BOEKENWEEKGESCHENK

Jas van belofte 

De schrijver gebruikt in dit boekenweekgeschenk veel autobiografische elementen die voortborduren op onderdelen van eerdere romans.

 

 

 

 

 

Hoofdpersoon is Arthur Siebrandie, leraar Frans en schrijver. We maken hem mee in verschillende situaties. Hij is een idealistische leraar Frans die nog ouderwets doceert over de Franse literatuur. Er is zijn huwelijk met de tolerante Lisette en zijn korte verhouding met Caroline, een leerling. Arthur is bezig met een roman. Centraal staat daarin de manier waarop zijn vader uit zijn leven verdween. Hij liep weg en verdween van de aardbodem. Het enige spoor was zijn jas die op de grond lag.

Auteur

Jan Siebelink (1938) studeerde Nederlands en later Franse taal- en letterkunde. Hij werd leraar en schrijver. Hij schreef talrijke romans. In 2005 verscheen Knielen op een bed violen. Het boek handelt over het streng-christelijk gezin waarin hij opgroeide. Het werd een zeer succesvol boek: 700.000 exemplaren en bekroond met de AKO-literatuurprijs.

 

 

 

In dit boekje herken je de auteur direct. Zijn diepgelovige vader, die op weg gaat naar de gebedskring van de broeders, herkennen we uit eerdere romans, evenals zijn leraarschap. Nieuw is dat zijn vader verdwijnt. Gesuggereerd wordt dat hij met achterlating van zijn jas in de hemel is opgenomen. Deze gebeurtenis moet een plaats krijgen in de roman die de hoofdpersoon schrijft. De oplettende lezer zal opmerken dat de jas nog een keer voorkomt in het verhaal.

Een aardig en zeer lezenswaardig boek.

Jan Siebelink – Jas van belofte. ISBN 978-90-59654-68-6, 96 pagina’s. Geschenk bij besteding van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken tijdens de Boekenweek. Amsterdam: CPNB 2019.

BOEKENWEEKESSAY

Mijn moeders strijd

Aanvulling op de roman ‘Wees onzichtbaar’, waarin het ook handelt over het gezin waarin de auteur zelf  opgroeide. De nadruk ligt hier op het levensverhaal van zijn moeder die opgroeide in Turkije en in Nederland een geëmancipeerde vrouw werd.

 

 

 

 

De schrijver heeft grote bewondering voor zijn moeder als Turkse vrouw is met veel wilskracht en doorzettingsvermogen. Ze is volkomen geïntegreerd en geëmancipeerd in Nederland. Haar man is ze aan alle kanten gepasseerd. Terwijl haar echtgenoot alleen maar van een uitkering leefde heeft zij direct een baan gezocht. Ze is omhooggeklommen door allerlei cursussen te volgen. Ze heeft een huis gekocht en uiteindelijk is haar man weggegaan en teruggekeerd naar Turkije. Tegelijkertijd heeft ze als moeder alles gedaan om haar kinderen een goede opleiding te laten volgen met als resultaat een dochter en een zoon die beiden een universitaire opleiding hebben voltooid. Een verbluffend verhaal.

Auteur

Murat Isik (1977) is een Nederlandse schrijver en jurist van Zaza-Turkse afkomst. Hij schreef korte verhalen. In 2012 verscheen zijn eerste roman Verloren grond waarvoor hij de Bronzen Uil Publieksprijs kreeg. Wees onzichtbaar, zijn tweede roman en autobiografie, werd bekroond met de Nederlandse Boekhandelsprijs 2018 en de Libris Literatuurprijs 2018.

 

 

Een heel interessant verhaal over een opmerkelijke moeder. Bovendien wordt een andere, veel positievere, visie gegeven op de Turkse vrouw in Nederland dan het gangbare beeld.

Murat Isik – Mijn moeders strijd. ISBN  978-90-59654-71-6, 64 pagina’s, € 3,75. Amsterdam: CPNB 2019. 

De Boekenweek werd aangekondigd op maandag 11 maart 2019 in het programma #MAAKKENNISMAANDAG van MeerRadio. In hetzelfde programma is er op maandag 18 maart meer aandacht aan besteed. Hieronder kunt u het geluidsbestand aanklikken.