In dat hemdje zo rechtop

Levensverhaal in dichterlijke impressies

Verzamelde gedichten vanaf 1954. Ze gaan over ‘niet te vergeten speciale momenten van omarming van de schoonheid in de loop der tijd’.

De zeer omvangrijke bundel begint met een uitgebreide biografie van de dichter. Zijn inleiding eindigt met een bespreking van zijn gedichten. Hij onderscheidt drie soorten: liefdesgedichten over tederheid, ontroering en erotiek, natuurgedichten op natuurlocaties en taalgedichten over het zinnige, het hoopvolle en het ongrijpbare van de woorden.

Veel gedichten zijn producten van filosoferen over het leven. Zijn gedachten tracht hij vast te leggen in taal. Hij zegt hierover dat hij een beschouwelijke benadering heeft van taal: het on-uitdrukbare op poëtische wijze aanduiden.

Op de cover zien we twee foto’s. Een jongetje in zijn hemdje en een foto van de peinzende 81-jarige dichter. Op de achterkant staat het ontroerende gedicht over het jongetje, waaraan de titel van de bundel is ontleend.

Als dat jongetje

Oogje

In dat hemdje

Zo rechtop

Opkijkend, die grote blauwe oogjes

Zo vol van onbekende verwachting

“Jullie zullen het mij toch laten zien?”

 

Denkertje

Auteur

Kornelis S. (Kees) Leeuwerink volgde de studie Bouwkunde en Architectuur en werkte jaren op dit terrein, maar zijn passie is poëzie. Al vanaf jonge leeftijd schrijft hij levensbeschouwelijke teksten en dichterlijke gevoelsimpressies. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar Autodidactische Filosofie en exposeert hij zijn schilderijen en foto’s.

 

 

 

Eén van zijn thema’s is natuur. We vinden dit terug bij gedichten die handelen over Bergen aan zee. De natuur is voor hem volmaakt zoals ze is. Ze was zo voor hij ter wereld kwam en zal er na zijn dood nog steeds zijn. We zien dat bijvoorbeeld in het gedicht

Verblijf in het bos bij donker (Bergen)

 

Dat het goed is                                                                                                                                          Dat het is zo het is

 

Ik alles heb

Genoeg, voldoende, alles is

 

Mijn lichaam zich hier goed

Dus warm voelt

In veel gedichten gaat het over woorden en taal. Hoe kan de dichter die woorden vinden die zijn gevoelens op een juiste manier vertolken?

Want ik ben niet meer dan taalspel

Het lijf van mijn denken

En kijkend naar mijn denken

vraagt mijn hart met haar te kijken

naar het verhaal zoals de droom

Die van het gevoel

haar vorm toont

in tekens die tonen

wat klopt met

voelen wat ik weet

De gedichten in deze verzamelbundel gaan over veel verschillende onderwerpen. Zo komt ook het geloof aan bod. Tijdens een vakantie in Ierland komt hij tot de volgende gedachten:

Mijn lijf als mijn geest lijkt

mijn verstand mijn duivel?

 

Het lichaam van Christus

Schoon bloed

Kloosterleven

 

Gevrijwaard te zijn

Van alcohol en drugs

Van de boze buitenwereld

Natuurlijk komt het thema liefde ook rijkelijk aan bod. De dichter is lang niet altijd romantisch. Zijn woordgebruik is vaak zakelijk, soms zelfs plat. Daarvan getuigt het gedicht De heer en zijn hoer.

Met open pruim kronkelde zij

als een kraaiende kip

onder de slappe slang

van de heer des huizes

wiens heilige hanigheid

teleurstellend terug trad

 

De voor de heer heilige hoer

hijgde hees om hulp

 

Hij hoopte haar te kunnen helpen

Doch diepbedroefd draalde hij

Deze verzamelbundel is heel bijzonder. In de periode 1954-2020 schreef Leeuwerink gedichten die voortkwamen uit emoties, gedachten en ervaringen die hij steeds noteerde alsof het een dagboek was. Ze zijn heel persoonlijk. Willem Kloos’ definitie van poëzie is hier wellicht van toepassing: de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie. Gelukkig zijn de gedichten meestal goed toegankelijk. Een ander kenmerk van poëzie is hier ook van toepassing. Het gaat meestal om geconcentreerd taalgebruik. Geen lange zinnen. De dichter streefde ernaar alleen het meest wezenlijke weer te geven.

Een fijne, toegankelijke verzamelbundel.

Kees Leeuwerink – In dat hemdje zo rechtop. ISBN 978-94-6247-204-4, 200 pagina’s, € 29,95. Bergen: Lettervogel 2021.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Poëzie. Bookmark de permalink.