Leuk en nuttig

Friederike de Raat – Hoe bereidt je een paard? & andere onuitroeibare taalfouten. ISBN 978-90-468-1263-1, 112 pagina’s, € 10,-. Amsterdam: Nieuw Amsterdam / NRCboeken 2012.

Handige hulp bij correct schrijven.

De lezers van NRC Handelsblad ergeren zich nogal eens aan taal- en spelfouten en schromen niet dit per post of mail aan de redactie te laten weten. Friederike de Raat was drie jaar lang hoofd van de eindredactie en kwam daar alle mogelijke taalfouten tegen. In dit boekje worden veel voorkomende taalfouten geordend, gecorrigeerd en waar mogelijk uitgelegd. Dat gebeurt op een plezierige manier. De uitgever noemt het terecht een slimme spoedcursus op zakformaat.

Taalfouten leiden af van de boodschap die de schrijver wil overbrengen. Daarom is het zaak ze zo veel mogelijk te voorkomen. Veel voorkomende fouten (aartsvaders en niet aardsvaders, mond-tot-mond-reclame en niet mond-op-mond-reclame, postuum en niet posthuum) en problemen, bij voorbeeld de plaats van de komma, worden uitgelegd. Ook dt-fouten hoef je niet te maken. Het boekje bevat onder meer een uitvoerige en prachtige lijst met clichés, die je beter kunt vermijden, zoals piketpaaltjes slaan, de handdoek in de ring gooien en de koek is op. Soms zijn er geen regels, zoals bij ei en ij. Bij twijfel dus opzoeken. De Raat gebruikt daarvoor het Witte Boekje van het Genootschap Onze Taal. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan hun en hen, doordat en omdat, de overbodigheid van het hulpwerkwoord ‘gaan’, maar ook aan het voorkomen van feitelijke onjuistheden, die veel ergernis veroorzaken. .

Aan het eind van het boekje kun je de aanwezige en/of na het lezen opgedane kennis testen.

Een leuk en nuttig boekje in een handzaam formaat. Het ligt nu naast mijn computer.

Dit boek is tevens besproken in de boekenrubriek LeesKost van het programma PuurCultuur op MeerRadio (woensdag 16 mei 2012).

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Taal. Bookmark de permalink.