Het einde van de poëzie

Helpen gedichten in zware tijden?

De wereld is aan het ontsporen.

Het einde van de poëzie is een gedichtenbundel over het dagelijks leven. Geen hoogdravende poëzie, maar vrij nuchtere gedichten over verschillende thema’s uit het dagelijks leven. Er is vaak sprake van nostalgie en teleurstelling. De dagelijkse routine die verwoord wordt in niet al te poëtische zinnen. Bijvoorbeeld: Kijken naar koffie die doorloopt. Regelmatig is er ook humor:

de twee merels

die verdomd als het niet waar is wel verliefd lijken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De een op de rand van de plantenbak, de ander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Het lijkt om de zaden te gaan of de wormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

maar dan zitten ze stil, langer dan zangvogels stilzitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ze kijken naar elkaar. Zij naar hem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            hij naar hem, hij naar haar. Ze denken na.

Auteur

Mark Boog (1970) publiceerde zes romans en negen dichtbundels, waaronder Alsof er iets gebeurt, Zo helder zagen we het zelden (genomineerd voor de J.C. Bloemprijs) en De encyclopedie van de grote woorden (VSB Poëzieprijs). Zijn recentste bundel Liefde in tijden van brand werd geselecteerd als clubkeuze van het poëzietijdschrift Awater.

Het is opvallend dat er vaak over vogels wordt gesproken. Soms humoristisch.

Plompvogel met je krombeen,

……………………………………

Strompel, want je bent een strompelaar.

Probeer niet te vliegen, het is geen gezicht.

Het slot is positief.

maar dan zingen de vogels alweer,

de schitterende vogels.

Ook in een somber gedicht.

In de stad het opgebrokene

is waarheid. Bouwput, omleiding.

………………………………….

Hoog de vogels die de vrijheid vieren.

De bundel heet Het einde van de poëzie.Maar het einde heeft een bredere betekenis. Het einde van de wereld?

Ik zag de ontzameling die alles was

en ik zag de drang. Ik zag het naderen

en ik zag het ontbreken. Ik zag het einde.

Het hoofdstuk Zo’n dag bevat bijna alleen pessimistische gedichten.

Zo’n dag,

zo zonder iets,

voorbij zodra hij begonnen is.

……………………………………..

Zelfs de vogels hebben het opgegeven.

Ook ironie komt voor. In het gedicht lijkt optimisme voor te komen, maar meent de dichter het?

Wij worden a)warmer b)ouder c)geen mening

dan vroeger. Wij verbeteren vastberaden

en vierentwintig uur per lange dag.

Deze bundel bestaat uit heldere, vrij toegankelijke gedichten. Ze lijken simpel, maar er is toch steeds een diepere inhoud. Over het algemeen is sprake van nostalgie en pessimisme. Gelukkig is er af en wat speelsheid en humor.

Mark Boog – Het einde van de poëzie en andere gedichten. ISBN 978-90-5936-994-8, 77 pagina’s, € 19,99. Amsterdam: Uitgeverij Cossee 2022.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Poëzie. Bookmark de permalink.