Het Isisgeheim

Nederlandse Dan Brown?

In gouden Isisbeeldje wordt een geheim document gevonden en niet lang daarna gestolen. Daarmee zijn de rapen gaar.

Wanneer het Leidse Rijksmuseum voor Oudheden zich opmaakt voor een tentoonstelling over Egypte doet conservator Arianna Esposio een grote ontdekking. Een gouden beeldje van de godin Isis blijkt hol te zijn en een geheim document te bevatten. Als dit bekend wordt ontstaat er veel belangstelling voor de inhoud. Al gauw wordt het echter gestolen. Arianna en haar collega Thijs de Rooij proberen het weer op te sporen.

Auteurs

Jeroen Windmeijer (1969) is cultureel antropoloog. Hij studeerde ook theologie en was enige tijd leraar godsdienst. Toen hij fulltime schrijver werd koos hij voor het genre thrillers. Van hem verschenen De bekentenissen van Petrus, Het Pauluslabyrint en Het Pilgrim Fathers Complot.

 Jacob Slavenburg (1943) is cultuurhistoricus. Hij bestudeert vroeg christelijke stromingen, met name de gnostiek.

 

 

 

 

De proloog is een lofzang op de Egyptische godin Isis. Deze tekst stond afgebeeld op een grote steen die zich in Memphis bevond en stamt uit de 2de eeuw voor Chr. De godin Isis is nog steeds populair. Zij wordt gezien als de moedergodin waarop Maria, moeder van Jezus is gebaseerd. De Mariaverering en de Isiscultus vertonen duidelijke parallellen.

In het eerste hoofdstuk bestudeert Espisio het gouden beeldje van de godin Isis. Ze is afgebeeld met haar zoontje Horus op schoot. Alles in deze thriller draait om de inhoud van het beeldje. Er zijn vele geïnteresseerden, waaronder de leden van de Isis-loge, een broederschap uit Oxford. Zij zijn bereid heel ver te gaan om de inhoud van het beeldje in hun bezit te krijgen. Het moge duidelijk zijn dat deze ongezonde belangstelling leidt tot een heel spannend verhaal met moord en doodslag.

De hoofdpersonen zijn De Rooij en Esposio, collega’s in het Rijksmuseum voor oudheden. Ze reizen naar Oxford voor hun verdere onderzoek. Als lezer zijn we getuige van een langzame toenadering tussen hen. Dit is te midden van alle gewelddadigheid een mooi, romantisch liefdesverhaal.

Naast spanning en romantiek wordt er heel veel uitgelegd over oude handschriften, magie, alchemie, occultisme, gnosis, mystiek en mythologie. De auteurs hebben gebruik gemaakt van maar liefst 27 bronnen, daarvan getuigt een overzicht van de geraadpleegde literatuur.

Het doel van deze thriller was een Nederlandse versie te maken van Dan Browns Da Vinci Code. Dat is aardig gelukt. De elementen, het ontrafelen van geheime oude geschriften en spanning, zijn aanwezig. Het is echter niet gelukt om Dan Brown te evenaren als het gaat om de spanning. De auteurs willen te veel onderwijzen. Er is veel interessante informatie voor lezers die belangstelling hebben in de antieke wereld, maar dat gaat wel ten koste van de spanning.

Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg – Het Isisgeheim. ISBN 978-94-027-0497-6, 336 pagina’s, € 21,99. Amsterdam: HarperCollins 2020.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Detective / Thriller, Mythologie. Bookmark de permalink.