Als alles is gezegd

Toosten op het verleden

Vierentachtigjarige neemt afscheid van de vijf belangrijkste mensen uit zijn leven.

Maurice Hannigan zit ’s avonds aan de bar van het Rainsford House Hotel. Hij is 84 jaar oud, vader, grootvader en vooral weduwnaar. Zijn geliefde Sadie is twee jaar geleden overleden. Hij mist haar nog iedere dag.

Zijn zoon Kevin heeft al jaren geleden Ierland verruild voor de Verenigde Staten. Hij is daar een gevierd journalist. Kevin is getrouwd met Rosaleen. Ze hebben twee kinderen. Maurice Hannigan is een welgesteld man dankzij de slimme aankoop van vruchtbare weidegronden waarop hij een zeer welvarende melkveehouderij heeft gesticht.

Naast het verdriet om de dood van zijn echtgenote, tobt Hannigan dagelijks met de tol die het leven van hem eiste. Zo kende het gezin waarvan hij de jongste zoon was nauwelijks enige welvaart. Er moest hard op het land worden gewerkt en ook Maurice’s moeder had een zware betrekking in het huishouden van het welgestelde echtpaar Hugh en Amelia Dollard. Dit echtpaar bewoonde samen met hun zoon Thomas een groot huis met veel grond eromheen.

Vader Hugh en zoon Thomas waren driftige, zelfzuchtige mannen die er niet voor terugdeinsden ondergeschikten voor het minste geringste flink af te tuigen. Als getuigenis droeg Maurice, die ook bij Dollard in dienst was gekomen, een flink litteken boven zijn oog Het was een aandenken van een wond die Thomas hem had toegebracht. De enige pleister op de wonde was dat vader en zoon elkaar ook het leven behoorlijk zuur maakten en Thomas er soms verschrikkelijk van langs kreeg.

Op zeker moment vond Maurice een kostbare munt die Thomas was verloren. Hij hield het kleinood als een soort schedevergoeding bij zich en gaf het nooit terug. Maurice wist toen niet dat de wederrechtelijke toe-eigening van deze munt vele jaren later grote consequenties zou hebben. Hierbij zal zijn schoonzus Noreen een merkwaardige rol spelen.

Tony was vijf jaar ouder dan Maurice. Beide broers waren onafscheidelijk. Maurice die moeilijk kon leren werd altijd door Tony in bescherming genomen en gaf hem talloze levenslessen. Het was voor Maurice daarom een zware slag toen Tony aan ongeneeslijke TBC leed en op zestienjarige leeftijd stierf.

Eenmaal getrouwd diende tot beider verdriet zich de eerste jaren geen nakroost aan. Toen Sadie uiteindelijk in verwachting was kwam het meisje levenloos ter wereld. Ze noemden haar Molly. Vader Maurice hield het lichaampje een kwartier in zijn armen en nam toen afscheid. Het zou geen afscheid voor altijd blijken te zijn. Een jaar daarop werd Kevin geboren, een gezonde jongen die zijn literaire talenten ongetwijfeld van zijn moeder had.

Auteur

Anne Griffin (1969) is een Ierse schrijfster van romans. Dit boek is in Ierland en het Verenigd koninkrijk een ware bestseller en het is inmiddels in acht talen vertaald.

 

 

 

 

 

De hoofdpersoon Maurice Hannigan maakt het testament van zijn leven op. In vijf adembenemende vertellingen proost hij op de vijf belangrijkste personen uit zijn leven: Leeftijdsgenoot Thomas, zijn vrouw Sadie, zijn twee kinderen Molly en Kevin en zijn gestoorde schoonzuster Noreen.

Deze roman is bevrijdend omdat het leven nu eenmaal geleefd moet worden, maar evenzo goed beklemmend, wanneer het moment van afscheid nemen definitief lijkt.

Anne GriffinAls alles is gezegd. Vertaald uit het Engels (When all is said) door Erica Disco. ISBN 978-94-027-0262-0, 288 pagina’s, € 19,99, Amsterdam: HarperCollins 2019.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Fictie. Bookmark de permalink.