Naar een nieuwe rechtvaardige wereld

GoedNieuwsTom Wright – Goed nieuws! Waarom het Evangelie nieuws is en wat dat nieuws zo goed maakt. Uit het Engels vertaald (Simply Good News – Why the Gospel Is News and What Makes It Good) door Monica van Bezooijen.  ISBN 978-90-5194-533-1, 168 pagina’s, € 18,95. Franeker: Van Wijnen 2016.

Wat is nu het goede nieuws dat in de Bijbel te vinden is?

In de Bijbel en dan met name in het Nieuwe Testament wordt het evangelie verkondigd. De  goede boodschap die inhoudt dat Jezus Christus stierf voor onze zonden zodat wij naar de hemel konden gaan. Dit is op zichzelf wel juist, maar volgens Tom Wright is het maar de halve waarheid. De meeste christenen zitten vol vragen. Over het kwaad in de wereld. Is Jezus echt opgestaan? Wat gebeurt met ons na de dood? Hoe zit het met de wederkomst van Christus? De schrijver geeft vanuit de Bijbel heldere antwoorden. Kunnen zijn opvattingen ons overtuigen?

TomWrightTom Wright (1948) is een vooraanstaande Britse nieuwtestamenticus en voormalig bisschop van Durham in de Church of England. In die periode was hij tevens lid van het House of Lords. Hij wordt gezien als gematigd evangelisch en hij heeft een meer traditionele visie op de opstanding van Jezus en diens wederkomst. Eerdere titels: Verrast door hoop, Gewoon Jezus, Goed leven, Hoe God koning werd.

De grootste vergissing die mensen maken is volgens Wright dat ze een scheiding maken tussen hemel en aarde. Traditioneel bij veel christenen is de opvatting dat het aardse leven slechts een opstapje is naar het ware leven, het leven in de hemel. Tom Wright benadrukt dat Jezus het niet over de hemel had, maar over het nieuwe koninkrijk, een realiteit zowel op aarde als in de hemel. Het evangelie is geen advies, maar de boodschap dat met de kruisdood van Christus en zijn opstanding iets heel wezenlijks is gebeurd. Door die gebeurtenis is alles anders geworden.

Waar velen vragen hebben over wat er na de dood gebeurt, zegt Wright stellig dat hij het weet. Na een periode van lichamelijke dood, krijgen we een nieuw leven, geen reïncarnatie, maar bij de opstanding behouden de mensen hun volledige identiteit en ontvangen we een radicaal vernieuwd lichaam. Het gaat niet over zielen die gered worden, maar over opgewekte lichamen die we nodig hebben in de nieuwe schepping waar geen bederf, verval of dood is.

De schrijver benadrukt voortdurend dat God de schepper is van de wereld. Met die schepping ging het niet goed. God heeft een nieuw verbond gesloten met de mens. Het is de belofte dat de schepping vernieuwd wordt. Met de opstanding van Christus is al een begin gemaakt met die nieuwe schepping. Deze wordt voltooid als Christus terugkomt.

Dit vormt toch wel het moeilijkste punt in het boek. De bewering dat we al in een veranderde wereld leven door de opstanding van Christus. We zien daar zo weinig van. We leven in een wereld die steeds chaotischer wordt en waar sprake is van oorlogen, ziekten, natuurrampen en wat voor ellende al niet meer. Wright gaat hier nauwelijks op in. Het grote voorbeeld van de levenswijze van de christenen in het Koninkrijk Gods is de manier waarop de eerste christenen leefden. Zij deelden alles met elkaar. De schrijver zegt dat we tot Christus wederkomst het ergste kwaad moeten verlichten en moeten omzien naar mensen die lijden.

Behalve zijn interpretatie over hoe we de blijde boodschap moeten opvatten, bevat het boek ook een uitgebreide uiteenzetting over hoe we God moeten zien. Ook hier rekent hij af met volgens hem hardnekkige misverstanden en verkeerde opvattingen. Zijn taal is altijd helder en populair. Zo noemt hij God de oude bullebak daarboven. Hij laat zien dat God niet de schepper is die afstand heeft genomen, maar die levend is en aanwezig met kracht en tederheid.

Het boek wordt beëindigd met een prachtige analyse van het gebed dat Jezus de mensen heeft geleerd Het Onze Vader. Hij laat zien welke geweldige inhoud dit gebed heeft.

Goed nieuws! is een boek dat werkelijk goed nieuws biedt. Het is geen somber boek waarin mensen voortdurend worden gewezen op hun zonden. De boodschap is uitsluitend positief. De mooiste opmerking is misschien wel dat de nieuwe wereld voor alle mensen is. Is het boek overtuigend genoeg? Ik ben bang van niet. Om dit allemaal aan te nemen is veel geloof nodig. Wright zelf zegt over geloof dat we het niet allemaal hoeven te begrijpen, maar dat we moeten vertrouwen. Waarschijnlijk is dit boek voor gelovige christenen heel moedgevend, maar voor twijfelaars of rationele niet-gelovigen is het niet overtuigend genoeg.

Een positief en moedgevend boek.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Religie. Bookmark de permalink.