Nederland onder de sharia?

VerweesdekuddeRonald A.R. Aarsen – Verweesde kudde. ISBN 978-94-618-5115-4, 240 pagina’s, € 19,95. Leersum: Uitgeverij Village 2015.

Thriller die zich afspeelt in de Islamitische Republiek Nederland van 2035.

Ronald A.R. Aarsen (1940) werkte op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Later trad hij in diplomatieke dienst en had standplaatsen in diverse landen. Na meer dan 30 jaar diplomatieke dienst kwam hij terug naar Nederland. Hij trof een multiculturele samenleving met veel spanningen. Volgens de auteur is er eerder sprake van segregatie dan integratie. Hij constateert ook dat de stroom vluchtelingen dramatisch toeneemt. Waar dat toe kan leiden zien we in deze zeer sombere toekomstroman.

De hoofdpersoon, Alex van Heert, wordt teruggeroepen uit de Buitenlandse Dienst. Het is 2035 en de westerse samenleving is geïslamiseerd. De Koninklijke erfopvolging is uit de grondwet geschrapt en de Oranjes zijn naar Argentinië vertrokken. Nederland is een islamitische republiek geworden waar de sharia de wetgeving bepaalt. Er heerst een streng regiem. Direct al in het begin wordt Richard, een collega van Alex, om onduidelijke redenen gearresteerd en enige dagen later met enkele anderen op het Binnenhof in het openbaar gegeseld. Hij krijgt vijftig stokslagen. Daarna wordt hij weggevoerd naar een kamp op Vlieland.

Wat is er in vredesnaam in Nederland gebeurd tussen nu, 2015, en 2035? De schrijver geeft een korte historische schets die wel zeer opmerkelijk is. De koning is overleden en Nederland kreeg een president nadat de moslimgemeenschap zich succesvol had verzet tegen de troonopvolging door een vrouw. De door moslims gedomineerde regering veranderde de grondwet. De democratie lijkt verdwenen. Je vraagt je af of er geen verzet was. Ja, er was slechts één opstand, de Catharijnerellen in Utrecht, die enkele dagen duurde en waarbij vele doden en gewonden vielen. Daarna legde men zich als makke schapen neer bij de nieuwe orde: het Nederlandse volk werd een verweesde kudde.

Aarsen maakt het nog bonter als hij schrijft over de internationale toestand. I.S. en alle andere fundamentalisten werden uitgeschakeld. Daarvoor in de plaats kwamen gematigder regimes. Er wordt in enkele zinnen ook nog even verteld dat een groot deel van het Midden-Oosten is verwoest door een kernoorlog tussen Israël en Iran. Het Palestijnse probleem was hiermee opgelost, maar de radioactieve resten zullen nog wel een jaar of honderd blijven nagloeien en die streken zijn voor duizenden, zo niet honderdduizenden jaren onbewoonbaar.

Alex van Heert wordt op het ministerie al snel benaderd door Luuk Molenaar, een collega die hem uitnodigt mee te gaan naar een groep Nederlanders die zich keert tegen de toestand van onvrijheid. In het diepste geheim bezoekt hij de Avondlandgroep  en maakt kennis met professor Bos. Hij zegt dat de groep geen revolutie wil, maar in contact wil komen met goedwillende moslims om samen naar een rechtvaardiger samenleving te streven. Tegelijkertijd wordt hij uitgenodigd door staatssecretaris Mahmoud Aziz die een verbroedering wil bewerkstelligen met de christenen. Alex moet de ondergrondse groepen opsporen en contacten met de staatssecretaris tot stand brengen.

Alex en Luuk besluiten om Richard te gaan bevrijden. Ze zullen met de boot van Luuk naar Vlieland varen om met hulp van de vuurtorenwachter Richard uit het strafkamp te halen. Ondertussen komt er contact tot stand tussen Mahmoud Aziz en professor Bos, maar er is ook zo iets als de veiligheidspolitie. Het slot dat zich afspeelt op een boerderij en later op Vlieland is heel spannend en kent veel geweld.

Dit boek is een spannende thriller, maar het verhaal is zo absurd en ongeloofwaardig dat het soms lachwekkend of ergerniswekkend is. Het is weliswaar fictie, maar het verhaal mag toch wel wat logischer zijn. Hoe de toekomst er in 2035 uitziet weet niemand, maar Aarsen schetst wel het allerberoerdste scenario: in twintig jaar worden we dus overheerst door de moslims. Daarvoor moeten dan wel miljoenen moslimvluchtelingen naar Nederland komen. Ook vreemd dat de Nederlanders zich als makke schapen gedragen, terwijl er nu al een groeiend verzet is tegen de opvang van vluchtelingen en de PVV, die de grenzen wil sluiten, maar groeit en groeit.

Heel onlogisch en tegenstrijdig is de opvatting over de islam. De fundamentalisten met onder andere IS zijn in dit verhaal verdwenen. De schrijver spreekt over een modern verlicht islamitisch bewind. Maar de beschreven daden zijn heel extreem. Nederland is terug naar de Middeleeuwen: censuur op alles, geen telefoon, alle voedsel moet halal zijn, alcoholverbod, christenen moeten een kruisje dragen, openbare tuchtiging, strafkampen.

De gebezigde taal is heel gewoontjes, vlak en soms zelfs een beetje plat.

Mislukt boek, zowel qua inhoud als stijl.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Fictie. Bookmark de permalink.