Strijders achter maskers

DeoorlogvanIsisJudit Neurink – De oorlog van ISIS. ISBN 978 90 5429 378 1, 215 pagina’s, € 14,99. Schoorl: Conserve 2015.

Wat is ISIS of IS? Wat houdt hun oorlog in?

Terwijl de wereldbevolking de beelden nog op het netvlies heeft van de gruwelijke aanslag op Charlie Hebdo, op politieagenten, en van de gijzelingen in een drukkerij en in een Joodse supermarkt in Parijs, verscheen De oorlog van ISIS van de Nederlandse journalist Judit Neurink. Nog geen week later.

Toeval. Maar wel een opmerkelijk toeval. Want alle kranten en tijdschriften vragen terrorisme-experts en analisten de acties van  de terroristen te ‘duiden’. Want of de terroristen nu bij Al Chaida horen of bij ISIS (of IS), zij hebben gemeen dat zij wreedheden bedrijven in de naam van hun geloof. Zij doden voor Allah. De wereld dient één grote Islamitische Staat te worden en wie de profeet beledigt, krijgt te maken met gruwelijke moordenaars die zich de volgelingen van Allah noemen en mensen in zijn naam afslachten.

Een onbegrijpelijke manier van denken voor iedereen die níet fanatiek gelovig is – maakt niet uit welk geloof hij belijdt – en die niet geradicaliseerd is. Zouden ‘reguliere moslims’ niet moorden terwille van hun geloof? De volgelingen van ISIS wel.

Dit boek licht een tip op van de sluier die niet alleen de gezichten van de moordenaars bedekt, maar ook hun manier van denken. Waar ligt de basis van het kalifaat? Wat was de rol van de Baathpartij? Welke rol speelden de emir van Irak en de leiders in Syrië? Wat wil ISIS?

JuditNeurinkAuteur Judit Neurink (1957) schrijft dit boek vanuit eigen ervaringen in den vreemde. Ze is voor Trouw en De Standaard correspondent in Irak. Sinds 2008 woont ze in de Noord-Iraakse stad Suleymania, waar ze het Independent Media Centre Kurdistan (IMCK) opzette. Daar organiseert Neurink trainingen voor journalisten.

Judit Neurink heeft al meerdere boeken geschreven die spelen in en om Irak, zoals Mijn bange stad en onlangs nog De Joodse bruid.

Neurink komt met deze bundel over ISIS akelig ‘op tijd’. Stom toeval uiteraard, maar toch… Gevolg van de actuele gebeurtenissen is wel dat alle ogen weer gericht zijn op de radicale strijders en dat velen zich afvagen hoe het in vredesnaam mogelijk is dat mensen uit naam van hun god zulke wreedheden bedrijven. Wat dat betreft, stelt Judit Neurink terecht, is er niets veranderd als we terugkijken naar de middeleeuwse Kruisvaarders die in 1096 ten strijde trokken in naam van het christendom.

Neurink laat zien hoe Isis is ontstaan. Hoe zij strijders werven. Hoe zij dreigen en slachten en wat het effect van deze barbaarse handelingen zijn. Onthoofding, seksueel misbruik, slavernij, het klaarstomen van jonge kinderen tot ISIS-strijders… niets gaat ISIS te ver. De krijgers bewapenen zich, verbergen hun gezichten achter sjaals en trekken aldus gemaskerd ten strijde. Steden en dorpen die zij veroveren wordt hun strenge sharia-wet opgelegd.

Neurink gaat niet uitgebreid in op het ronselen van jonge strijders in westerse landen. Zij stelt dat het gebeurt, niet wat de reden is dat deze mensen ‘omgaan’. Dat kan ook niet. Had zij daar een oplossing voor, dan was zij vele deskundigen vooruit.

Achterin het boek staat een lijst met belangrijke data in de strijders-geschiedenis van het Midden-Oosten. Een uitgebreide woordenlijst biedt hulp bij het interpreteren en terugzoeken van beschreven historische feiten.

Uw recensent wist te weinig over dit onderwerp. De oorlog van Isis heeft die lacune in kennis uitstekend gevuld.

Een heel verhelderend en goed leesbaar geschreven boek.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Midden-Oosten. Bookmark de permalink.