Politiek voor dummies?

Eddy Habben Jansen – Politiek voor Dummies. ISBN 978-90-430-1849-4, 304 pagina’s, € 27,95. Amsterdam: Pearson Education 2010.

In de bekende dummies reeks (over uiteenlopende onderwerpen als computers, koken, belastingen, diabetes, boeddhisme, Italiaans en zwangerschap) is nu ook een deel over politiek verschenen. Deze luchtige inleiding is volgens de uitgever niet alleen bedoeld voor kiezers, maar ook voor toekomstige politici.

Het boek begint, nog vóór de titelpagina met tweetal zogenaamde spiekbriefjes met een zestal korte lijstjes. Allereerst vier inderdaad nuttige tips voor succes in de politiek: wordt lid van een politieke partij; maak geen ruzie, maar concentreer je op de inhoud en zorg dat je opvalt; zorg dat je tegen een stootje en tegen je verlies kunt en lieg niet over je cv en kijk je belastingaangifte nog eens na. Dan volgen handige websites, historische mijlpalen in de Nederlandse politiek, de route van een wetsvoorstel, de belangrijkste politieke functies en parlementaire rechten.

 
Het werk bestaat uit drie delen: Deel een Waar komt de politiek vandaan? Hierin leert de lezer wat politiek is, welke vormen van democratie er zijn en hoe Nederland staatkundig is ontstaan. In deel twee Om de gunst van de kiezer krijgt u informatie over politieke partijen, het Nederlandse kiesstelsel en de verkiezingsstrijd. Deel drie Hoe Nederland wordt bestuurd behandelt grondwet, regering en parlement, het Binnenhof, de ministeries en de vele adviesorganen, zoals SER, WRR, CBS en CPB. Deel vier Nog meer overheden bespreekt de provincie, de gemeente, Europa en de wereldpolitiek. Deel vijf Het kan ook anders bevat een hoofdstuk Zelf meedoen over inspreken, burgerinitiatieven, lobbyen buitenparlementaire actie en een te kort stukje over de rol van de media. In het hoofdstuk Politiek ter discussie worden dan nog de plannen voor een republiek en voor het afschaffen van de Eerste Kamer besproken, evenals het referendum en de kloof tussen burgers en gekozenen. In het laatste deel vindt u tenslotte tien tips voor een politieke carrière (met onder andere zorg dat je veel tijd hebt en verberg je ambitie), tien lessen uit het verleden (met wantrouw kostenramingen en pas op wat je belooft) en tien misverstanden over politiek (met politici verdienen heel veel en de burgemeester is de baas).

Een aardig boek  voor de geïnteresseerde leek, waarin veel aan de orde komt en dat daardoor niet te diep kan gaan.

Dit boek is op 5 mei 2010 eveneens uitgebreid besproken in het programma Puur Cultuur op MeerRadio.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Politiek. Bookmark de permalink.