Afbreukrisico

Wim Carabain – Beperkt Houdbaar. Bouwstenen voor verdere professionalisering van het wethouderschap. ISBN 978-90-12-13045-5, 88 pagina’s. Den Haag: SDU Uitgevers 2009.

Sinds de invoering van de zogenaamde dualisering van het gemeentebestuur in 2002, waardoor de wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad, is het aantal wethouders dat tussentijds (dus binnen de raadsperiode) aftreedt spectaculair gestegen. Zo’n 30% van de wethouders ruimt voortijdig het veld in elke raadsperiode. Daardoor komt de bestuurskracht en stabiliteit van gemeentebesturen onder grote druk is komen te staan. Politicoloog en ervaringsdeskundige Wim Carabain, hij was acht jaar wethouder in Voorschoten, inventariseert en analyseert in dit boekje de oorzaken van dit snelle verloop en hij geeft een aantal adviezen en tips om het tij te keren. Hij legt uit dat dit ligt aan externe factoren: afnemend vertrouwen in de politiek en politiek leiderschap en interne factoren: Minder binding met de fracties, haantjes- en afrekengedrag in de gemeenteraden, weinig collegialiteit binnen de colleges en burgemeesters die zich niet inspannen wethouders binnen boord te houden. Carabain wil deze interne factoren bestrijden. Hij geeft aan over welke basiskwaliteiten (integriteit, affiniteit met de portefeuille, omgevingssensitief zijn, leiderschap tonen, communicatie vaardig) goede wethouders moeten beschikken. Hij noemt daarnaast nog een tiental bestuurlijke vaardigheden en geeft daarnaast nog een aantal tips: betere training en selectie, altijd een coach nemen. Zijn idee om de landelijke partijen grotere invloed te geven op de wethouderskeuze roept bij mij vraagtekens op. Hoe zit het dan met het lokale draagvlak en wat doe je met de plaatselijke partijen? Wie volgend jaar wethouder wil worden of moet meehelpen wethouders te selecteren moet dit maar eens lezen.

Dit boek is uitgebreid gerecenseerd in de rubriek PuurCultuur op Meerradio, woensdag 27 mei 2009.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Politiek. Bookmark de permalink.