Vooruitstrevend

NeelieAlies Pegtel  –  NEELIE. Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis.  ISBN 978-94-6105-032-8, 456 pagina’s, € 19,90. Amsterdam: Boom 2014.

Biografie van Neelie Kroes.

Wie in Nederland de naam ‘Neelie’ noemt, treft zelden een wenkbrauw-ophalen. Bij ‘Neelie’ is haar voornaam genoeg, al heet zij voluit Neelie Kroes. Geboren in 1941 in het Rotterdam dat in puin lag leerde zij van haar vader een les waar ze altijd op terug komt: ‘niet zeuren, handen uit de mouwen’. En: ‘als je een doel voor ogen hebt, moet je hard werken om dat te bereiken’. Zó leefde haar vader, zó leerde hij het zijn kinderen.

Zo leefde ook Neelie van jongs af aan. Ze ging studeren. Ze bouwde een loopbaan op, ze maakte snel carrière. Vooral dat laatste werd in de jaren zestig en zeventig met kritische blik gevolgd omdat ze inmiddels, getrouwd en een kind, haar werk niet wenste op te geven maar haar zoon (o schande!) onderbracht op een crèche.

Die kritische blikken hebben Neelie Kroes haar leven lang omgeven. Zowel in de gemeenteraad van Rotterdam, als daarna in de Kamer, als minister, op Nijenrode en binnen de diverse bedrijven waar zij commissariaten vervulde. Toen zij de stap naar Brussel zette en als eurocommissaris een zeer machtige vrouw werd, bleef ze voor-  en tegenstanders houden. In 1991 meldde ze in een interview in het blad Opzij dat zij ‘feministe’ was. Hoofdredacteur Ciska Dresselhuys noemde haar opgetogen een ‘late bekeerlinge’. Maar Neelie was niet bekeerd. Ze was altijd feministe geweest, maar stond nooit op de barricaden omdat ze het heel normaal vond om geëmancipeerd te zijn.

Neelie Kroes is een machtige en een uitzonderlijke vrouw. Ze roept tegenstand en irritatie op door haar ambities. Ze roept ook grote bewondering op door de wijze waarop ze haar hele leven leidt. Die tweeslachtigheid heeft veel te maken met haar vrouw-zijn. Ze leeft (vooral volgens veel mannen) te veel het leven van een man. Dat klopt niet. Ze heeft zich altijd duidelijk geprofileerd als vrouw, is bijvoorbeeld nooit het grauwe uniform gaan dragen dat veel carrièrevrouwen bindt.

AliesPegtelSchrijfster Alies Pegtel (1969) is historicus en freelance journalist. Zij besloot een boek te schrijven over Neelie Kroes waarbij ze precies dát aspect van haar leven zou uitdiepen: de wijze waarop Neelie onbewust als rolmodel fungeerde voor emanciperende vrouwen en de kracht van het feminisme dat Neelie uitstraalde en voorleefde zonder daar echt een punt van te maken: omdat het haars inziens normaal was om op deze manier te leven. Hoe veel er in de loop der jaren ook over Kroes geschreven is, uitgerekend dát facet was niet eerder onderwerp van studie.

De ondertitel van het boek NEELIE is Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis, een uitspraak die Neelie Kroes eens bezigde in een interview. Die zin vat het hele boek samen. Neelie noemde zich nooit ‘geëmancipeerd’, omdat ze het van kind af aan wás.

Een pakkend, geweldig meeslepend boek. Contemporaine geschiedenis om uren in onder te duiken.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Biografie, Politiek. Bookmark de permalink.