Linkse ijdeltuiterij

Dick Dolman – Politiek Samenspel. Biografische Notities. ISBN 978-94-6105-029-8, 283 pagina’s, € 19,90. Amsterdam: Boom 2012.

De socialist Dick Dolman werd in 1970 lid van de Tweede Kamer en was daar van 1979 tot 1989 voorzitter. Nadat hij in 1989 niet werd herkozen, maar verslagen door Wim Deetman, verliet hij het parlement en werd nog een aantal jaren lid van de Raad van State.

In dit boek blijkt hij terug op zijn persoonlijke en politieke leven. Hij schreef het in drie weken en dat is goed te merken, want het gaat niet diep. Een kleine 90 personen passeren de revue, waaronder familieleden, medestudenten, collega ambtenaren en politici. Dat lijkt interessant, maar van Dolman kom je weinig te weten over de persoon aan wie het stukje gewijd zou moeten zijn. De auteur beperkt zich vaak tot toevallige ontmoetingen of, erger nog, drukt een toespraak af die hij tegen de desbetreffende persoon hield of die persoon tegen hem (of allebei, zoals bij Theo Joekes).

Dolman, ooit door Dries van Agt, een ‘beetje nurkse man genoemd’, lukt het niet te verhullen dat hij best een ijdeltuit is. Wie tussen de regels door leest kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Dolman als protegé van onder meer Joop den Uyl in zijn loopbaan optimaal heeft geprofiteerd van de banenmachine voor de ‘rode’ elite.

Een gemiste kans.

Dit bericht is geplaatst in Alle Boeken, Autobiografie, Politiek. Bookmark de permalink.