Boekenweek 2018

De 83ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 10 t/m zondag 18 maart. Bij besteding van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken krijgt u het Boekenweekgeschenk. Omdat Leeuwarden dit jaar culturele hoofdstad van Europa is verschijnt het geschenk eenmalig in een beperkte oplage in het Fries.

Gezien de feiten – Griet Op de Beek

Hoofdpersoon is Olivia, een weduwe van 71 jaar. Het boek begint met de begrafenis van haar echtgenoot Ludo. Ze kijkt terug op een zeer onbevredigend huwelijk. Haar dochter Roos is volop in de rouw, terwijl Olivia zich bevrijd voelt, dat geeft de nodige spanningen. De spanning wordt nog groter als Olivia met een hulpverleningsorganisatie enkele maanden in een kamp gaat werken in Afrika. Ze geniet van haar werk als onderwijzeres en de nieuwe contacten. Ze ontmoet een zeer sympathieke Afrikaanse collega op wie ze verliefd wordt. Haar dochter is zeer argwanend. De schrijfster beschrijft op herkenbare wijze allerlei situaties uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld hoe mensen zich gedragen bij een begrafenis en hoe ze reageren als een weduwe een nieuw leven begint en een nieuwe liefde heeft.

Dit Boekenweekgeschenk heeft grote kwaliteiten. Het is een mooi afgerond verhaal met grote diepgang. Pijnlijk is de omgang van moeder en dochter en zeer ontroerend is de ontluikende liefde tussen Olivia en Daniël, misschien wel te mooi om waar te zijn.

Een mooi en menselijk verhaal.

Natuurlijk – Jan Terlouw (€ 3,50)

Sinds zijn indrukwekkend betoog in DWDD wordt Jan Terlouw steeds gevraagd zijn visie op de maatschappij te komen uiteenzetten. Nu heeft hij in een essay deze visie verwoord. Het gaat over de natuur,  de geschiedenis van de aarde en de mens, het energievraagstuk, het milieu en duurzaamheid. Jan Terlouw geeft grondige analyses en geeft ook de richting aan hoe de aarde behouden kan worden en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Zijn essay begint met het uitspreken van zijn liefde voor de natuur. Hij wijst op het belang van het contact met dieren en adviseert zelfs om kippen te houden. Ook iemand in een flat kan proefjes doen om natuurverschijnselen te leren kennen.

Na dit enthousiaste verhaal komt een sombere analyse. Terlouw constateert: vervuilde oceanen,  smeltende ijskappen, afnemende biodiversiteit, steeds woestere orkanen, verdroging die hongersnoden veroorzaken, een te hoog CO-2 gehalte. Alle conclusies zijn resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Politici negeren die onderzoeken vaak vanwege economische belangen. We vragen meer van de aarde dan deze kan leveren. Volgens Terlouw is het nog niet te laat, maar dan moet alles gericht worden op duurzaamheid en een schoner milieu. Hij acht dit zeker mogelijk, maar de politieke wil moet er ook zijn.

Een zeer belangrijk essay en een richtlijn voor de politiek.

De literaire landkaart

Als boekenweekcadeau kozen de bibliotheken voor een opvouwbare kaart. Op de voorkant staat de kaart van Nederland. In elke provincie bevindt zich een citaat.  In Noord-Holland staat Tien jongetjes en een man met een snor op een Noord-Hollands dijkje. Vechten tegen de wind. Op de achterkant zie je de omslagen van de boeken waaruit de citaten komen. Tevens is er een toelichting van de bibliotheekmedewerker die het fragment over zijn of haar provincie koos. In dit geval komt het fragment uit Een uur en achttien minuten van Peter Zantingh. De boeken bevatten ook wandelroutes.

Een prachtig vormgegeven cadeau.

De Boekenweek werd tevens op woensdag 28 februari 2018 vermeld in het programma Puur Cultuur van MeerRadio.